corona virus Covid-19

Slider

Jaap Goudsmit over het corona virus

Iedereen is in de ban van het coronavirus SARS-CoV-2 dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Jaap Goudsmit is arts en viroloog verbonden aan Harvard T.H. Chan School of public Health en wetenschappelijk directeur van Human Vaccines Project, een NGO die onze afweer tegen ziekten probeert te doorgronden zodat er snellere en betere vaccins kunnen worden gemaakt. De wekelijkse nieuwsbrief op de website www.jaapgoudsmit-over-corona.nl verschaft op basis van wetenschappelijke kennis informatie over het coronavirus, de pandemie die het veroorzaakt, de risico’s om ziek te worden en hoe je dat weet, welke testen er gebruikt worden om een infectie vast te stellen en welke geneesmiddelen er in ontwikkeling zijn en de vaccins die er tegen dit coronavirus gemaakt worden.

Wekelijkse nieuwsbrief op www.jaapgoudsmit-over-corona.nl