De Waal Texel

Conceptplanning van wegwerkzaamheden op Texel najaar 2020 en voorjaar 2021

Slider

De gemeente heeft op ons verzoek ter informatie een conceptplanning van de wegwerkzaamheden gestuurd, die op afstand van De Waal zullen plaatsvinden in de komende maanden. Er wordt geen grote verkeershinder verwacht. Klik hier voor de planning. Om de 'planning' goed te kunnen lezen, klik dan na openen op rechtsboven "wisselen naar presentatiemodus" zodat u de planning met rechter muisknop linksom kan draaien .
Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden op heel Texel op de website van de gemeente (www.texel.nl).

De dorpscommissie