De Waal Texel

Algemene Ledenvergadering

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

Algemene Ledenvergadering

Volgens de statuten van de vereniging Dorpscommissie moet ieder jaar een Algemene Ledenvergadering worden gehouden, waarin onderwerpen worden besproken als: samenstelling bestuur, jaarrekening, begroting, jaarverslag en zaken die er voor het dorp toe doen.
Aangezien de coronamaatregelen nog een tijd van kracht blijven, zullen we onze ledenvergadering dit (voor)jaar helaas moeten afblazen. Uiteraard hebben we als bestuur wel de vergadering voorbereid. De vergaderstukken zijn samengesteld, de kascommissie (bestaande uit Hans de Winter en Gerard Bouwman) heeft de financiën doorgespit en de penningmeester decharge verleend. U kunt het financieel jaarverslag 2020, de begroting 2021 en het jaarverslag van de secretaris na 15 maart opvragen bij Annerie Kilz, dcdewaal@outlook.com .
Op- en aanmerkingen, suggesties, ideeën zijn welkom!

Het bestuur