De Waal Texel

Meierblis

Slider

De Meierblis

De Dorpscommissie ontving 11 maart het volgende bericht van de Gemeente:

Geachte dorpscommissies,

Namens het college:
Helaas zijn we als gemeente ook dit jaar weer genoodzaakt om de gemeentelijke en particuliere meierblissen niet door te laten gaan. Vanuit de noodwet(landelijk) is het verboden om evenementen te houden/organiseren. De meierblissen vallen onder deze regels.
Omdat er daardoor meer groenafval zal vrijkomen wat niet op de Meierblis terecht kan gaat de gemeente in de komende periode -tot eind april- de hoeveelheid op te halen groenafval verruimen van 2m3 naar 4m3. Dit moet wel opgegeven worden bij de aanmelding! Het staat eenieder vrij om groenafval zelf naar de Hamster te brengen.

Met vriendelijke groet,
Jabik Kooistra
Medewerker Uitvoering
Afdeling Gemeentewerken