De Waal Texel

Watertappunt in De Waal

Slider

De gemeenteraad heeft besloten om in alle dorpen een watertappunt te plaatsen. 

Voor De Waal heeft de gemeente als locatie het pleintje bij de kerk, "Bellevue", gekozen.

Tot onze spijt zal het huidige karakteristieke watertappunt, destijds door omwoners geplaatst, vervangen worden door een standaard watertappunt.

De Dorpscommissie heeft op esthetische gronden en op verschillende wijzen bezwaar gemaakt bij B&W, helaas zonder resultaat. Het watertappunt zal geplaatst en regelmatig gecontroleerd worden door de PWN.

De Dorpscommissie.