De Waal Texel

Algemene Vergadering Dorpscommissie

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

Zoals eerder aangekondigd kon de Algemene Ledenvergadering i.v.m. de coronacrisis dit jaar niet doorgaan. De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester konden worden opgevraagd en eventuele vragen konden uiteraard naar aanleiding daarvan worden gesteld. Op verzoek zijn de verslagen aan één dorpsbewoner toegestuurd. Omdat we verder geen commentaar en/of vragen hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat het financieel verslag en de begroting 2021 nu officieel kunnen worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de bevindingen van de kascommissie. De penningmeester wordt hiermee décharge verleend. Met dank aan Corrie en Annerie!

Het bestuur van de Dorpscommissie