De Waal Texel

Toeristisch Toekomstplan Texel

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

Toeristisch Toekomstplan Texel

De Gemeente is bezig met het voorbereiden van een nieuw Toeristisch Toekomstplan voor Texel, waarbij zoveel mogelijk Texelaars (en organisaties) zijn en worden betrokken. De dorpscommissies van De Koog en Den Burg hebben al actief meegedacht en geadviseerd. Nu zijn ook de andere dorpscommissies benaderd met de vraag om suggesties te doen. Binnenkort is hierover een bijeenkomst gepland, waaraan Guus en Lida namens de DC De Waal zullen deelnemen. Ter voorbereiding heeft de Gemeente een aantal vragen gelanceerd, die we hieronder vermelden.

Onze vraag aan de dorpsbewoners is: hebben jullie hier ideeën, meningen over die we kunnen meenemen? Alle suggesties zijn zeer welkom! Graag naar: dcdewaal@outlook.com

 De vragen die u vooraf kunt afstemmen binnen uw commissie zijn als volgt:

1. Wat is het gewenste toekomstbeeld van het dorp in 2030 en hoe ziet de gewenste leefbaarheid in het dorp er dan uit (bv. qua voorzieningenniveau, qua verkeersafwikkeling, qua woonomgeving: parkeren/woonruimte)?

2. Waarmee onderscheidt uw dorp zich van de andere dorpen op Texel?

3. Als er geen echt onderscheid is te noemen, waarmee zou u zich het liefst willen onderscheiden (of liever geen onderscheid)?

4. Hoe zou u uw dorp (identiteit van het dorp) in een paar zinnen willen omschrijven? Wat maakt uw dorp uniek?

5. Welke zaken/elementen zouden toegevoegd moeten worden in het dorp om deze identiteit nog wat meer te benadrukken?

6. Wat zou er echt verbeterd moeten worden in het dorp; wat gaat er niet goed in relatie ook tot toerisme?’

De Dorpscommissie