De Waal Texel

watertappunt

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

Watertappunt

De Dorpscommissie heeft besloten het watertappunt bij de kerk niet meer aan te sluiten.
De reden hiervoor is dat de Gemeente hoge eisen heeft gesteld aan het gebruik, waaronder het 4 x per jaar (op kosten van de Dorpscommissie) laten controleren van het water. Daarnaast stonden in het (concept-)contract dat de Gemeente heeft opgesteld een aantal andere bepalingen waarin de Dorpscommissie niet kan meegaan. Kortom: wij kunnen de verantwoordelijkheid voor het openstellen van het tappunt onder de voorwaarden van de Gemeente niet op ons nemen.
Jammer, maar gelukkig zal de pomp wel blijven bestaan en niet vervangen worden door een nieuw watertappunt. Dat zal bij de rotonde komen als het plan ‘Mooier De Waal’ wordt gerealiseerd.

De Dorpscommissie