De Waal Texel

Biljarten

Slider

Biljartcompetitie biljartclub De Waal 2019/2020

Op donderdag 19 september 2019 is de competitie 2019/2020 weer van start gegaan. Na een uitstapje van een jaar naar de biljartvereniging DVO in Den Burg komt Gerard Appelman onze gelederen weer versterken. Welkom terug Gerard. Halverwege het vorige seizoen hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen, Hans de Winter. Hans staat te trappelen om dit jaar echt met de competitie mee te mogen doen. 

Tijdens het seizoen van september t/m april spelen we doorgaans 4 ronden. We spelen het biljartspel libre. Iedereen speelt per ronde een maal tegen elkaar. We hebben dit jaar 11 leden, ongeveer het maximum met maar een speeltafel. Elke ronde bestaat dus uit 10 partijen per lid. Er wordt gespeeld met een handicap. Iedereen speelt naar zijn eigen gemiddelde met een minimum van 15 caramboles per wedstrijd. Bij dat gemiddelde over 20 beurten worden 5 caramboles opgeteld. Zo speelt iemand met een gemiddelde van bijvoorbeeld 1, 20x1 +5 = 25 caramboles per wedstrijd. Zo is de kampioen van vorig jaar Peter van Boven de competitie 2018/2019 geeindigd met een gemiddelde over het hele jaar van 1,020. Gerard Appelman speelt met een gemiddelde van 2,88. In een partij van Peter tegen Gerard moet Peter 20 x 1.020 + 5 = 25,4, afgerond 25 caramboles maken, tegen Gerard 20 x 2.88 + 5 = 62,6, afgerond 63 caramboles. Wie het eerst het aantal te maken caramboles heeft bereikt in een zelfde aantal beurten, heeft de partij gewonnen.

Ton Domhof