De Waal Texel

Mededeling van de Penningmeester

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

Bericht voor alle leden/donateurs en adverteerders.

Binnenkort zal ik van de rekeningen van de leden die een machtiging hebben afgegeven, de toegezegde bedragen incasseren.
U herkent onze incasso aan de volgende gegevens;
Ons incassant ID: NL18ZZZ238580000 en uw persoonsgebonden machtigingskenmerk, dit bestaat uit de cijfers en letters van uw postcode gevolgd door uw huisnummer.

De overige leden/donateurs ontvangen een rekening met een verzoek om betaling van een bijdrage aan de Vereniging. Het minimale bedrag om lid/donateur te zijn van de “Vereniging Dorpscommissie de Waal” is 12,50 Euro.
Met uw bijdrage ondersteund u de activiteiten van de Dorpscommissie in de Waal.

Bewoners die (nog) geen lid zijn kunnen zich aanmelden via dcdewaal@oulook.com

Ook de adverteerders hebben weer een nota ontvangen
Nieuwe adverteerders zijn natuurlijk altijd welkom!

NB:
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We danken u alvast voor uw bijdrage,
Corrie de Jager, (penningmeesster)