De Waal Texel

Dorpenronde

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

Dorpenronde

In deze herfstperiode houden Burgemeester en Wethouders weer de zgn. ‘dorpenronde’, het overleg waarbij de bewoners van de dorpen hun vragen kunnen stellen, hun meningen kunnen laten horen enz. In eerdere informatie van de Dorpscommissie is gemeld dat de dorpenronde in De Waal op 17 oktober zou plaats hebben. Helaas kan de dorpenronde op deze datum niet doorgaan omdat B&W op die dag een spoedeisend overleg hebben met een afgevaardigde van de Provincie over de stikstofproblematiek.
Het was niet mogelijk nog dit jaar voor De Waal een nieuwe afspraak te maken. De dorpenronde voor ons is nu vastgesteld op maandag 13 maart 2023. Het is de bedoeling om in het najaar van 2023 een volgende dorpenronde te houden om weer in de pas te lopen met de gemeentelijke planning.

De Dorpscommissie