De Waal Texel

Assistentie gezocht bij activiteiten

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

SINTERKLAAS OUWE SUNDER KERSTVIERING

De komende feestdagen zijn er veel activiteiten te organiseren in het dorp.
De Dorpscommissie hoopt dat deze, na de Coronajaren, weer samen gevierd kunnen worden. Hiervoor hebben we echter DRINGEND ondersteuning nodig.
Voordat de Sint en zijn Pieten op zondag 27 november aankomen in het dorpshuis willen we graag de zaal zo gezellig mogelijk maken, iedereen die daarbij wil helpen is welkom!
Voor de viering van Ouwe Sunder op 12 december zoeken we iemand of een paar mensen die het “speulen” op straat en de jurering willen voorbereiden en organiseren. We denken daarbij aan de vele trouwe “speulers” uit de Waal.
De Kerstviering in de kerk op 24 december werd vele jaren door een groep enthousiaste ouders en betrokkenen georganiseerd. De Dorpscommissie zal dit niet op zich nemen, maar nodigt iedereen uit die een Kerstdorpsviering wil organiseren met ons contact op te nemen.
Om vast te noteren: 1 januari Nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis.

Als je bij één van deze vieringen wil helpen of met ons mee wil denken over te organiseren activiteiten in het dorp kan je contact opnemen met één van de bestuursleden of via onze mailadres: dcdewaal@outlook.com

De Dorpscommissie

Inschrijven voor nieuws updates

Voor nieuws updates meld je aan via onze contact pagina.

Website en techniek door WEBJONGENS