De Waal Texel

Verslag herinrichting Hogereind

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

 

Verslag van de bijeenkomst 13 februari 2023

Opening: dhr. Schouwstra opent het overleg en heet allen welkom. Het definitieve ontwerp wordt gepresenteerd. De wensen van de bewoners zijn zo veel als mogelijk verwerkt in het ontwerp.

Wat is er aangepast tov vorige ontwerp: er komen geen bomen in de straat en 3 parkeervakken aan de noord-zijde. Het fietspad wordt verlegd en de inrit wordt aangepast. De Sommeltjesweg wordt versmald tot 3.50 mtr aan het eind naar het pleintje toe. Het pleintje wordt verplaatst en vergroot, met een wandelpaadje. De picknickbank, watertappunt, fietsenstalling, zwerfkeien en beeldje komen terug. Er komt een extra plantvak bij huisnummer 42.Na de bijeenkomst is unaniem besloten met de direct aangrenzende bewoners dat plantvak verdwijnt en dit een extra parkeervak gaat worden. (De tekening moet hiervoor nog aangepast worden).

Beplanting: mw. Reus geeft uitleg over de beplanting. Per plantvak komt 1 hogere struik en verder laagblijvende beplanting. Meerdere bomen worden geplant bij het pleintje tbv schaduw en ook aan de andere zijde van het fietspad, zodat een groene entree ontstaat. Aan beide zijden van de entree komt ook een boom (hier staat al een boom, volgens bewoner). Op het pleintje worden bloemen/kruidenmengsels toegepast. Voor de struiken worden o.a. meidoorns/sleedoorns en lijsterbessen geplant. Bij de huisnummers 51/57 worden potten geplaatst met beplanting ipv een geveltuintje.

Planning: de uitvoering start op 13 maart en duurt ongeveer 2 maanden. De straat wordt in 1 keer opgebroken en de aanleg geschiedt vervolgens vanaf de zijkanten (banden en plantvakken worden eerst aangelegd). De straat wordt als laatste gelegd. Woningen blijven bereikbaar per fiets/lopend. De stenen worden hergebruikt, maar voor de inritten worden tweedehands gele stenen gebruikt welke reeds ingekocht zijn door de aannemer om iedereen uniform dezelfde kleur oprit te geven.

Bereikbaarheid: Het Vermaningspad (er komen rijplaten) kan gebruikt worden als toegangsweg. Er worden rijplaten gelegd langs de Sommeltjesweg om te parkeren en er kan geparkeerd worden op parkeerplaats Groeneweggetje. Ook hier worden rijplaten gelegd.

Afval: Bewoners kunnen hun containers aan de straat zetten. De aannemer zorgt dat de containers geleegd worden en weer ter plaatse komen. Wilt u wel het huisnummer erop zetten? Bedrijfsafval kan iom met de aannemer (dhr. Bouke Minkema: gebruikt shovel) afgevoerd worden of men kan deze containers zelf naar het Vermaningspad brengen.

Diversen: met de hulpdiensten zijn afspraken over bereikbaarheid. Maximaal 75 mtr weg mag opgebroken zijn. Er ligt een korrelbaan of rijplaten.
Bij verbouwingsplannen of leveringen van groot materiaal contact opnemen met de uitvoerder. Zij zorgen voor aflevering aan huis.

Contact gegevens: Assistent uitvoerder en uitvoerder Strukton
Rob Piekart (is altijd op het werk) tel: 06-53 542 995 of via de mail aan Bouke Minkema: bouke.minkema@strukton.com
Toezichthouder gemeente: Jeroen Schouwstra tel: 06-52 334 235 of via de mail: info@schouwstra-civiel.nl