Wie jarig is, trakteert…

Slider

Het Texelfonds bestaat 15 jaar. Wie jarig is, trakteert. Texel is al een fijne plek om te wonen, maar het kan nóg fijner worden door initiatieven die een buurt mooier maken of mensen samenbrengen.

Vandaar dat het project ‘Verrijk je Buurt’ is gestart. Alle bewoners van De Waal en omstreken worden uitgenodigd voor een inspiratieavond op woensdag 15 januari om 20.00 uur in dorpshuis De Wielewaal.

Het Texelfonds wil Texels geld op Texel houden en aanwenden voor de samenleving op het eiland. Het verbeteren van de kwaliteit van leven staat voorop. Er is in de afgelopen vijftien jaar in totaal zo’n 750.000 euro aan ondersteuning gegeven. Het fonds wordt gevoed met schenkingen en legaten.

Veel mensen op het eiland kennen het Texelfonds en er komen regelmatig aanvragen binnen. Toch weet nog niet iedereen de weg te vinden. In deze tijd is sprake van een terugtredende overheid. De bevolking wil zelf meer invloed op de samenleving en dat is goed ook. We moeten het zélf doen, met elkaar. Het Texelfonds wil daar een rol bij spelen als verbinder. Vandaar dat is besloten om niet af te wachten wat er voor aanvragen komen, maar via ‘Verrijk je Buurt’ actief op zoek te gaan naar nieuwe initiatieven. Er is geld beschikbaar om die uit te voeren.

Wat gaan we doen?

Op 15 januari is er een inspiratieavond in De Wielewaal onder leiding van Tessa van Daalen. Iedereen is daar welkom. De zaal gaat om 19.30 open en de bijeenkomst begint om 20.00 uur. De bedoeling is om met elkaar te brainstormen om leuke ideeën te bedenken, waardoor het nog fijner is om in De Waal of omstreken te wonen. Ook wordt bekeken hoe een plan kan worden uitgewerkt en ingediend om te worden gerealiseerd. Heb je zelf geen tijd of mogelijkheid om iets op te pakken, maar heb je wél een goed idee, kom dan toch om dit te delen. Want misschien is er iemand anders te vinden die ermee aan de slag kan.

Wil je best meedenken of meepraten, maar heb je (nog)  geen ideeën? Kom dan vooral, want door met elkaar van gedachten te wisselen worden vaak leuke plannen geboren. Daarnaast zijn er handige instrumenten waarmee we aan de slag gaan, waardoor ideeën ontstaan. Iedere avond zijn er mensen van het Texelfonds en het welzijnswerk bij om te helpen en begeleiding te bieden. Wie vooraf meer wil weten of inspiratie wil opdoen, kan terecht op www.Texelfonds.nl, klik op de link ‘Verrijk je Buurt’.

De spelregels

Om tot een aanvraag te komen die in behandeling wordt genomen, moet aan deze criteria worden voldaan:

  1. Het gaat om een initiatief dat op Texel plaatsvindt en de aanvragers wonen op Texel
  2. Minimaal drie initiatiefnemers ondersteunen een aanvraag
  3. Het plan heeft een maatschappelijke meerwaarde voor de directe leefomgeving
  4. Er worden geen organisatie- of personeelskosten betaald en er wordt geen dure apparatuur van aangeschaft
  5. Het initiatief heeft een duidelijk begin- en eindpunt
  6. De aanvraag wordt minimaal 4 weken voor de start van het project ingediend
  7. Mocht er financiële ondersteuning nodig zijn, dan is dat gebonden aan een maximum van 3000 euro per project

Heb je wel een goed idee, maar geen tijd om te komen? Laat ons weten wat je plan is via .