De Waal Texel

Maandelijkse vergadering dorpscommissie

Slider

De bestuursleden van de Dorpscommissie vergaderen iedere eerste woensdag van de maand in het dorpshuis.
De agendapunten voor de komende vergadering worden hieronder vermeld.
Bewoners die extra bespreekpunten hebben, kunnen deze doorgeven bij de secretaris op .
Als u even langs wilt komen verzoeken wij u van te voren contact met ons op te nemen.

 

NB: De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 9 maart.
Voorafgaande aan deze ALV is er een presentatie door Stedenbouwkundig Bureau “Loos van Vliet” in samenwerking met de Gemeente en de werkgroep “Mooier de Waal”. De presentatie behelst de herinrichtingsplannen voor de Sommeltjesweg, Bomendiek en de entree van het dorp vanaf de rotonde.
Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur gevolgd door de ALV om 20.00 uur.