De Waal Texel

Vlaggenmast op de kerktoren

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

 

Beste Waalders,

Bij de restauratiewerkzaamheden in de kerktoren heeft de gemeente om bouwtechnische reden de vlaggenmast uit de toren verwijderd en deze op het gras voor de kerk geplaatst. De dorpscommissie vindt het belangrijk dat bij hoogtijdagen de vlag weer uit de toren wappert. In een brief aan B&W van Texel heeft de dorpscommissie gevraagd de vlaggenmast weer terug te plaatsen. Daarop hebben we een afwijzend antwoord gekregen. Zowel onze brief als het antwoord van B&W kunt u lezen in de bijlagen.

De dorpscommissie had gehoopt de zaak op ambtelijk niveau te kunnen afdoen. Helaas is dat niet gelukt en we willen nu als volgende stap de gemeenteraad benaderen. Voordat we daartoe overgaan willen we eerst jullie over deze zaak informeren en de gedachten hierover peilen. Ben je het met ons eens of juist niet?

Graag je reactie naar: dcdewaal@outlook.com met als onderwerp VLAG.

Bijlagen:
Brief aan B&W
Brief afwijzing van B&W

Inschrijven voor nieuws updates

Voor nieuws updates meld je aan via onze contact pagina.

Website en techniek door WEBJONGENS