De Waal Texel

De Weelder

De-Waal.-Texel.-1024x7482.jpg

De Weelder

De Weelder is de dorpskrant van De Waal. De Weelder wordt huis aan huis verspreid in het gehele postcodegebied van De Waal. Het blad is tevens te vinden in de Bibliotheek in Den Burg, in alle Dorpshuizen op Texel, bij huisartspraktijken en bij de Historische Vereniging Texel. 

U kunt De Weelder ook on-line lezen door te klikken op :

Weelder 2022-1 voorjaar

Weelder 2022-2 zomer

Weelder 2022-3 winter

Weelder 2023-1 voorjaar

Weelder 2023-2 zomer

Weelder 2023-3 winter

Weelder 2024 -1 voorjaar

Redactieleden:
Olga Faber - Tekstredactie
Anita Krijt - Tekstredactie
Bert van der Iest - Beeldredactie, vormgeving en advertenties
Yvonne Huitema - Agenda en verspreiding

Berichten kunt u mailen naar deweelder@hotmail.com

 

De geschiedenis van De Weelder 1980 - 2019

door Tilly Leenders

1980:
De eerste (ons bekende) dorpskrant verscheen in september 1980.
De naam was: 'De Waalder..…'. Bovenaan stond de naam gewoon en onderaan in spiegelbeeld. Voorop steeds een andere oude foto van de Waal die binnenin beschreven werd.
Er ontstond al snel discussie over de schrijfwijze van de naam. Het werd daarom na een jaar 'De weelder' en de volgende krant werd 'De Wéélder'. Dat bleef daarna lange tijd zo. Later werd de krant samengevoegd met de schoolkrant tot: 'Waalder Nieuws'.
Vanaf april 1987 zaten voor De Waal Liesbeth Eelman-Roeper en Monica Kooger-de Wit in de redactie. In december 1987 kwam Mary Witte erbij. In Oktober 1989 ging Monica er uit en kwam Karin de Porto erin. In 1990 stopte het gezamenlijk uitbrengen van een school- en dorpskrant.

1990:
In 1990 kwamen er een paar extra kranten uit van de dorpscommissie onder de naam
'De Weelder' in verband met de viering van 575 jaar stad. Daarna kwam er nog één gezamenlijke krant met de school.
Vanaf november 1990 kwam er weer een aparte dorpskrant uit onder de naam:
'De Wéélder' met als logo een afdruk van de sticker van de Waal (met het dorps-silhouet onder een regenboog). In zwart-wit kwam dat echter niet mooi uit. De krant werd toen een aantal keren afwisselend door een van de leden van de dorpscommissie samengesteld.

1992:
Vanaf kerst 1992 kwam er weer vaste redactie die werd gevormd door Jolanda van Heerwaarden, Nel Eelman, Mary Witte en Tilly Leenders.
De eerste krant van dat jaar had een vraagteken op de kaft en een oproep om ideeën te leveren voor een nieuwe voorkant. Vanaf juni 1993 kreeg de krant een nieuw uiterlijk: een eenvoudig geschetst silhouet van het dorp, met elk seizoen andere illustraties erbij.
De naam word sindsdien nog steeds geschreven als: 'DE WEELDER'.
In 1997 verliet Jolanda de redactie en kwamen Loes Timmer en Ariëtte van Heerwaarden-Commijs er voor in de plaats. In 1998 kreeg de krant voortaan, als eerste bladzijde, het colofon met alle vaste gegevens en de inhoudsopgave.

1999:
De krant werd aanvankelijk gestencild op school. De apparatuur was gezamenlijk eigendom van de school en het dorpshuis. De kwaliteit van het stencilwerk was soms beroerd. Hoe goed de makers er ook hun best op deden, de machine had regelmatig kuren. Zwart van de inkt en na uren hard werken was de krant soms nog van matige tot slechte kwaliteit.
In 1999 besloot de redactie dat het zo niet langer meer kon en ging op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Gelukkig verleende Henk Snijders van de SWOT (Stichting Welzijn Ouderen Texel) onze dorpskrant gastvrij onderdak bij de (oude) Buureton. Daar werd sindsdien elk kwartaal de dorpskrant gedraaid. De kerstkrant van 1999 was de eerste krant die met de moderne machine gemaakt was. Wat een vooruitgang! De kwaliteit ging met sprongen omhoog terwijl het werk veel gemakkelijker was. Zo maak je weer graag een krant!
In het voorjaar van 2001 kwam Peter Buijsman de redactie versterken.

2001:
Langzamerhand waren we toch weer toe aan een nieuw plaatje op de voorkant. Vanaf de winterkrant van 2001 werd geëxperimenteerd met een seizoengebonden plaatje: een sneeuwpop, een zonnetje, herfstbladeren. Dit was toch wel verwarrend, zodat opnieuw gezocht werd naar een wat meer Waalder aangezicht. Agnes van Kampen (echtgenote van oud-dorpsvoorzitter Rob Lutke Schipholt) maakte een mooie tekening van de Waalder kerk en dat werd de nieuwe voorkant van De Weelder.
In 2002 verliet Peter Buijsman de redactie en nam Mary Witte zijn plaats in. Nel Eelman stopte in 2006 als redactielid en Mary in 2007. Loes, Ariëtte en Tilly gingen met z’n drieën verder en bleven de krant maken.

2008:
Opnieuw werd het tijd voor vernieuwing. Op initiatief van Romein Dros en met behulp van (toen) dorpsvoorzitter-fotograaf Edo Kooiman en een aantal adverteerders werd een professionele dubbele kaft gemaakt met op de voorkant een luchtfoto van De Waal (met daarop o.a. de tijdelijke camping op het veld bij het dorpshuis tijdens het 20ste Waalder kampeerweekend). De zomerkrant van 2008 was het eerste exemplaar met het vernieuwde uiterlijk. Vanaf de herfstkrant 2008 hoefde niet meer handmatig “geraapt” te worden. We kregen een eenvoudige (2e hands) raap-machine. Wéér wat meer gemak! In het najaar van 2011 kwam Hennie Elzinga de redactie versterken. Hij nam o.a. het beheer van het adressenbestand op zich.

2013:
De Weelder werd sinds 1999 gedrukt op de apparatuur van de SWOT, later Texels Welzijn. Texels Welzijn stopte eind 2013 met het zelf drukken van het boekje 'Ouder worden op Texel'. Voortaan kwam het blad 'Leef-Tijd' en dat werd buiten de deur gedrukt. Daarmee ontstond voor ons de noodzaak om uit te zien naar een andere betaalbare mogelijkheid om De Weelder te drukken. Bovendien raakte de, sinds 2008 in gebruik zijnde, kaften van De Weelder aan het eind van 2013 op. Daarom ging de dorpscommissie aan de slag om een nieuwe kaft te regelen.

2014:
Een grote verandering! Na het altijd zelf drukken en rapen van de krant kwam dit werk vanaf voorjaar 2014 in handen van Gerrit van Strien in Oosterend. Hij drukte al het blad van de gezamenlijke kerken en daarnaast nog enkele andere (dorps)kranten. Voor ons een enorme werkbesparing! De voorjaarskrant was de eerste krant van de nieuwe drukker. Voorlopig weer even met de oude kaft (de tekening van de Waalder kerk) omdat de nieuwe fotokaft er nog niet was.
Tilly Leenders stopte met het maken van De Weelder en Mieke Witte zette als nieuw redactielid (samen met Loes Timmer, Ariëtte van Heerwaarden en Hennie Elzinga) de redactie voort zodat er elk kwartaal een dorpskrant bleef verschijnen.

2015:
Vanaf de voorjaarkrant stond er elk kwartaal een prachtige foto op de kaft, passend bij het seizoen en gemaakt door Angelina Stiehl. Loes Timmer, sinds 1997 actief, stopte eind 2015 met het maken van De Weelder. De redactie ging op zoek naar een opvolger/-ster.

2016:
Vanaf 2016 kreeg De Weelder weer een nieuwe voorplaat. Een door Margaret Elzinga geschilderd Waalder tafereel, passend bij het seizoen. In 2016 kwam Karin de Porto bij de redactie en in het najaar van 2016 stopte Hennie Elzinga wegens verhuizing naar Den Burg.

2017:
In de zomerkrant werd weer een oproep geplaatst voor een nieuw redactielid. Omdat niemand zich meldde werd in de herfstkrant opnieuw een dringende oproep gedaan. Gemeld werd dat 2 van de 3 redactieleden per 2018 gingen stoppen. Er had zich inmiddels één vrijwilliger gemeld maar dat dit was onvoldoende om de dorpskrant te blijven maken.

Op de website (www.dewaaltexel.nl) werd later in het jaar dit bericht geplaatst:


De Weelderkrant stopt
In december valt de laatste krant bij u op de deurmat. De redactie heeft in overleg met de dorpscommissie besloten om te stoppen.
Voelt u zich geroepen om de Waalderkrant voort te zetten? Neem dan contact op met de dorpscommissie.
Karin, Mieke, Ariëtte

2018:
Gelukkig stond er alsnog een nieuw team op om de schouders eronder te zetten: Olga Faber, Anet van de Elzen, Bert van der Iest en Martine Blommert. De krant bleef 4x per jaar verschijnen en werd in het vervolg in De Waal huis-aan-huis bezorgd.

2019:
Bert van der Iest verlaat de redactie en Anita Krijt komt er bij. De krant komt voortaan nog maar 3x per jaar uit: in april, augustus en december.

2020 : 

Annet ven der Elzen verlaat de redactie en Bert ven der Iest is weer terug voor de beeldredactie, vormgeving en advertenties.                                                                                                                                        

 

 

 

 

Inschrijven voor nieuws updates

Voor nieuws updates meld je aan via onze contact pagina.

Website en techniek door WEBJONGENS